Högvakuumpumpen är motsatsen till kompressorn

En högvakuumpump sänker trycket i en ledning, tank eller apparat. High vacuum pumps har en stor marknad internationellt, och därför är dokumentationen ofta på engelska. Vad ska då dessa pumpar vara bra för? Men det finns faktiskt tillämpningar såväl inom forskning och utveckling som inom industriell verksamhet, där sådana här pumpar behövs. Man vill ha ett högt vakuum och låg materia. En kompressor gör ju precis tvärtom. Den höjer trycket istället, så att man kan använda tryckluft till att blåsa upp saker eller blåsa rent dem.

 

Böjda rotorblad som snurrar runt

I en högvakuumpump är det några böjda rotorblad som gör jobbet. De snurrar runt i en turbin, som sitter i ett pumphus. I till exempel laboratorier, där man vill ha oljefri luft, är det inte så önskvärt med en oljesmord pump. Därför finns det också en variant på pump med lager som inte behöver smörjas, för de fungerar magnetiskt, och de har ingen kontakt med turbinen. Kolla med din leverantör om vilken typ som är bäst för just din verksamhet. Sedan får du väga fördelar mot nackdelar. Kanske får du många bra tips.

 

 

En tysk uppfinnare

Det var Gustav von Guericke som uppfann och konstruerade vakuumpumpen redan på 1600-talet. Det var en kolvluftpump. Sedan dess har man utvecklat och förfinat pumptekniken, så att den första uppfinningen följdes av flera nya sorters pumpar. Kvicksilverpumpen med vätska i stället för kolv kom på 1800-talet, och i början av 1900-talet kom vattenstrålpumpen.

Pumparna numera är av typen molekylära pumpar, diffusionspumpar och ångförstärkande pumpar. För att åstadkomma ett riktigt lågt tryck använder man en turbopump och en förvattenpump tillsammans. Det finns många metoder, som passar till lite olika tillämpningar.

Känner du att du vill veta mer om tekniken och tillvägagångssättet, kan en bra leverantör säkerligen berätta mer för dig om de senaste rönen och om nyheterna i sortimentet.