Licenssvetsning håller hög standard

Att svetsa ihop metaller är inget nytt. Det som skiljer licenssvetsning från vanlig svetsning är att arbetet måste hålla absolut högsta standard. Många konstruktioner och tillämpningar inom industrin måste hålla måttet. Det finns vissa lagkrav som måste uppfyllas. En container som innehåller syra måste vara tät, bara för att ta ett exempel. Svetsfogar måste hålla viss standard, som specificeras med särskild beteckning. När man säljer rör, tankar, containers och liknande, finns det tekniska specifikationer för hur de ska vara konstruerade, och därför måste en licenssvetsare ha mycket goda kunskaper inom yrket.

 

Täta rör och böjar

På samma vis måste rörledningar vara täta. Våra vanligaste rör är väl våra avloppsrör som finns i alla hus. De måste givetvis hålla tätt, precis som stuprör på huset. Läckor skulle kunna orsaka fuktskador. Inom industrin kan det till exempel vara varma vätskor som transporteras i rören. Inom livsmedelsindustrin måste man dagligen rengöra dessa rör, och då har man ofta något som kallas CIP-disk, det vill säga Cleaning in place. Då cirkulerar en vattenlösning med rengöringsmedel inuti rören, och den ska ta bort smuts och livsmedelsrester. Ibland sker rengöring med luthaltiga medel, i andra fall med syra. Rören måste hålla för detta och vara väl svetsade.

 

 

Reparationer av maskiner och rör

I hela landet förekommer svetsarbeten av allehanda slag. Reparationer i Jönköping sker till exempel av välmeriterade licenssvetsare som är vana vid tuffa krav på material och hållfasthet. Därför är det viktigt att vara förutseende och ha en bra kontakt med ett företag som är experter på svetsningsarbeten, så att man snabbt kan få hjälp om något går sönder. Läckande rör måste åtgärdas direkt, även vid högt tryck eller höga temperaturer, och helst utan att man behöver stänga av produktionen. Man kanske också vill ha fixat någon ny konstruktion, så att produktionen kan bli ännu bättre. Därför behövs skickliga licenssvetsare.