Pedagogisk kommunikation via etiketter

Visst är det himla bra med skyltar, lappar, klistermärken och etiketter som med text och bilder förmedlar budskap, meddelanden och information? Små, men enkla och tydliga sätt att kommunicera och antingen hindra oss från att göra någonting dumt eller låta oss göra någonting rekommenderat och smart. Ta våra vägskyltar till exempel som håller ordning i trafiken. Eller tvättinstruktionslapparna i tröjan så vi vet hur många grader vi ska tvätta vårt plagg i utan att krympa favorittröjan. Men viktigast av allt är kanske alla varningsetiketter som informerar oss om giftiga föremål, farligt gods eller flammrisker.

 

Klassiska farosymboler

Vi ska vara mycket tacksamma för tryckarkonsten och i förlängningen estetiska uttrycksmedel som exempelvis etiketter. Med text och bild kan man på ett mycket pedagogiskt sätt förebygga personskador, spridning av giftiga ämnen och även bränder genom att sätta en etikett med tydliga varningssignaler på behållaren som förvarar det farliga ämnet i fråga. Det kan exempelvis vara en bild på en dödskalle, som är en klassisk symbol för död, fara och gift, eller ett stort kryss, en flammande låga eller ett utropstecken. Ofta är bilden också som sagt i kombination med en enkel text. Det kan till exempel stå ”FARA!”, ”BRANDRISK”, ”RADIOAKTIVT” eller ”EXPLOSIVT”.

 

 

Visa respekt och ansvar

När man ser behållare med sådana varningsetiketter ska man behandla dem med yttersta respekt. Ha alltid en vuxen i närheten. Varningsetiketterna finns där av en anledning och flaskor, lådor eller tuber som skyltar med sådana ord och farliga symboler är inga leksaker. Ta varningarna på största allvar. Det är inte värt att chansa och vara oförsiktig. Tänk också på att förvara föremål som varnar om sin farlighet utom räckhåll för barn. De kanske är så små att de inte kan läsa, men de kan ju tolka symbolen av en dödskalle tänker du kanske. Men är det verkligen värt att chansa? Skulle inte tro det.

Advokater med bred kunskap inom asylrätt

Asylrätt handlar om flyktingars rätt att få skydd och uppehälle i Sverige. Det finns många lagar och regler som avgör om man som asylsökande kan bli beviljad uppehållstillstånd och det är därför viktigt att man tar hjälp av någon som har kunskap inom området och kan föra ens talan. Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen eller alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler. Det som främst definierar en flykting är en person som känner sig hotat till livet i sitt hemland. Det kan vara till följd av krig eller att man känner sig förföljd på grund av till exempel sexuell läggning eller religion. Utöver det så finns det flera andra anledningar som gör att man kan klassas som flykting.

När det kommer till asylsökande barn så säger lagen att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och få sin röst hörd. Barns asylskäl ska prövas särskilt.

Behöver man hjälp att söka uppehållstillstånd eller något annat inom asylrätt i Göteborg kan man kontakta advokatfirman Ottosson & Pakas. Samtliga advokater hos Ottosson & Pakas arbetar på ett professionellt sätt med personligt bemötande. Ottosson & Pakas ser även till att man får hjälp på sitt egna språk så att alla uppgifter blir rätt redan från början. Det finns en trygghet i att få hjälp att förstå samt känna att man blir förstådd. De finns också till hands om ett beslut om avslag tagits och man anser att det är på fel grunder. Ottosson & Pakas har bred kunskap inom juridiska områden och arbetar alltid för att hjälpa till på bästa sätt.

Som asylsökande flykting kan man känna sig väldigt utsatt och osäker, då är det viktigt att anlita en advokatfirma som arbetar för ens sak och även finns där som medmänniska.

Sverige, en stålproducerande nation med gott rykte

Sverige exporterar mycket stål och är känt för sin höga kvalitet på stål. Under år 2018 uppgick svensk export till 53 miljarder kronor och stålexporten står för närmare fyra procent av Sveriges totala varuexport. Det handlar inte bara om stora volymer, utan svenskt stål når ungefär 150 länder. Den största handeln sker trots allt inom ramen EU. Anledningen till att många väljer att köpa stål från Sverige är för den höga kvalitén. Svensk kvalitet står sig helt enkelt internationellt vilket verkligen är något som ska ses med stolthet.

 

Stål, även en internationell fråga

Köpa och sälja stål är en internationell fråga som även kan leda till konflikter. Till exempel så är stål en produkt som används i vad som ibland kallas handelskrig. När USA införde importtullar på stål och aluminium så påverkade det hela den globala ekonomin. Sverige som exportnation drabbades då, men när det kommer till importtullar på stål finns det även givna regler inom handelsavtal. När reglerna inte respekteras blir det efterdyningar på börsen och långsiktiga skador på internationella relationer. Köpa och sälja stål är en internationell angelägenhet då industrier är beroende av priserna och tillgången av stål.

 

 

Mot en mer miljövänlig produktion av stål

Produktionen av stål kräver energi och resurser och industrin arbetar för att ställa om till en mer klimatneutral produktion. Stålen framställs av malm och produktionen kräver även kol. Det är viktigt att arbeta med hur järnråvarorna bryts men även elkonsumtionen. Sverige har redan idag ett lägre klimatavtryck internationellt sett. Svensk stålindustri arbetar aktivt och har kommit mycket långt när det kommer till att minska användningen av olja vid produktionen. Det handlar om energieffektiviseringar och produktionsprocesser, men även reningsutrustningar. Utöver det så används järnvägar för att exportera med upp till 50 procent. Svenskt stål är mer än en kvalitetsfråga, det är en miljöfråga som stålindustrin tar på allvar.

I rörelse genom livets många val

Livet har en tendens till att ömsom lyfta upp en till enorma höjder för att senare ta med en ned till ödmjukande bottnar. Hur vi hanterar denna resa säger mycket, kanske till och med allt, om hur vi är som människor. För vår karaktär syns som tydligast när vi känner oss som lägst.

Det är då vår sanna essens lyser igenom. Hur väl vi tar motgångar är ett mått på oss som individer.

Ett klassiskt exempel är när vi är små och sitter och spelar sällskapsspel. Alla här har varit, eller känt något som varit en riktigt dålig förlorare. Med tiden så lär man sig (förhoppningsvis) att hantera faktumet att man kommer att förlora här i livet. Det finns inte någon rättvisa, utan framgång handlar om en blandning av erfarenhet, kunskap och tur.

Ser man livet som ett spel så borde man alltså också kunna njuta av det mer. Det kommer att dyka upp svåra val som kommer att sätta oss på prov. Kanske är det så att även fast vi vill göra på ett sätt så är det rätt att göra på ett annat.
Vi vill kanske bo kvar i den sköna centrala lägenheten med när sambon säger att för framtiden är det bättre att boka en flyttfirma i Stockholm och flytta en bit ut, så vet vi att det är rätt. Här finns nämligen förutsättningarna för att starta en familj.

Med tiden brukar man inse att allt som är värt något här i livet också har ett pris. Gratis kanske smakar gott till en början, men i slutändan så är det sällan som man värdesätter sådant lika högt som det som man har fått kämpa för. 
En stor del av värdet vi ger saker ligger helt enkelt i den kamp som ligger bakom dem, och ödmjukhet går inte att sätta ett pris på.

 

Bevakningsföretag för er säkerhet

Ett bevakningsföretag är ett företag som har hand om övervakning av olika saker. Det kan handla om allt från den lokala mataffären till shoppingcentret till både små och stora företag. Dessa företag som erbjuder olika bevakningstjänster erbjuder alltså olika lösningar inom både säkerhet, skydd och service. Det kan vara både till privatpersoner och företag och det kan ske när som helst under dygnet då de bevakar och har jour dygnet runt. Vad finns det då för olika tjänster att tillgå inom sektorn för bevakning? Vad gör dessa företag och hur går det till?

 

Olika tjänster att tillgå

Det kan se lite olika ut för olika bevakningsföretag vad de erbjuder för någonting i form av tjänster. Många företag har valt att uppgradera sig inom de sista åren. 

Mest på grund av att samhället och den värld vi lever i idag digitaliseras mer och mer och då kan det vara bra att vara up to date så att säga. Exempel på olika tjänster som kan finnas hos dessa bevakningsföretag är, ronderande bevakning, stationär bevakning, larmutryckning, handelstjänster, fastighets-/störningsjour, parkeringstjänster, eventbevakning och brandskydd. 

 

 

Säkerhet och trygghet

Anledning till att man överhuvudtaget anlitar en säkerhetsfirma så här är antagligen för att man på något vis är intresserad av att höja säkerheten. Det kan vara ett event till exempel, där det kommer vara mycket folk och man inte är säker på att man kommer kunna klara av det ensam. Då kan det vara bra att anlita företag för bevakningstjänst under festens gång. Har man ett eget företag med lokaler kan det vara skönt att veta att det blir omhändertaget och att någon tittar till det vid tillfällen då man själv inte kan vara där. I affärer och olika shoppingcenter ser man ofta vakter gå omkring. De finns där för att upprätthålla säkerheten och om någon behöver hjälp av något slag.

Licenssvetsning håller hög standard

Att svetsa ihop metaller är inget nytt. Det som skiljer licenssvetsning från vanlig svetsning är att arbetet måste hålla absolut högsta standard. Många konstruktioner och tillämpningar inom industrin måste hålla måttet. Det finns vissa lagkrav som måste uppfyllas. En container som innehåller syra måste vara tät, bara för att ta ett exempel. Svetsfogar måste hålla viss standard, som specificeras med särskild beteckning. När man säljer rör, tankar, containers och liknande, finns det tekniska specifikationer för hur de ska vara konstruerade, och därför måste en licenssvetsare ha mycket goda kunskaper inom yrket.

 

Täta rör och böjar

På samma vis måste rörledningar vara täta. Våra vanligaste rör är väl våra avloppsrör som finns i alla hus. De måste givetvis hålla tätt, precis som stuprör på huset. Läckor skulle kunna orsaka fuktskador. Inom industrin kan det till exempel vara varma vätskor som transporteras i rören. Inom livsmedelsindustrin måste man dagligen rengöra dessa rör, och då har man ofta något som kallas CIP-disk, det vill säga Cleaning in place. Då cirkulerar en vattenlösning med rengöringsmedel inuti rören, och den ska ta bort smuts och livsmedelsrester. Ibland sker rengöring med luthaltiga medel, i andra fall med syra. Rören måste hålla för detta och vara väl svetsade.

 

 

Reparationer av maskiner och rör

I hela landet förekommer svetsarbeten av allehanda slag. Reparationer i Jönköping sker till exempel av välmeriterade licenssvetsare som är vana vid tuffa krav på material och hållfasthet. Därför är det viktigt att vara förutseende och ha en bra kontakt med ett företag som är experter på svetsningsarbeten, så att man snabbt kan få hjälp om något går sönder. Läckande rör måste åtgärdas direkt, även vid högt tryck eller höga temperaturer, och helst utan att man behöver stänga av produktionen. Man kanske också vill ha fixat någon ny konstruktion, så att produktionen kan bli ännu bättre. Därför behövs skickliga licenssvetsare.

Rent och fint på kontoret

På ett kontor är det ofta många personer i rörelse. Det handlar inte bara om att många människor befinner sig på det faktiska kontoret – det vill säga arbetsytan. Utan det är många människor som sitter på de gemensamma ytorna och använder sig av det gemensamma köket och de gemensamma badrummen. Det gör också att det ganska snabbt blir smutsigt och ostädat. Hemma kan det räcka med att städa en till två gånger i veckan för att det ska kännas fint. Men på ett kontor behövs det många gånger daglig städning för att det ska kännas rent och fint. 

 

Ägna dig åt det du gör bäst

Istället för att du och dina anställda ska städa gemensamt kan det vara en bra idé att anlita någon som utför kontorsstädningen åt er. På det sättet kan både du och dina anställda ägna all tid åt att göra det ni är bäst på. För många är en städad och organiserad omgivning en förutsättning för att man ska kunna utföra ett bra arbete. En ren miljö ökar trivseln på arbetsplatsen och man kan lägga all sin energi på att göra ett så bra jobb som möjligt. 

 

 

Välj en städfirma du känner dig trygg med

För dig som är i behov av kontorsstädning i stockholm finns det många städfirmor att välja mellan. Men innan du fattar ditt beslut kan det vara bra att kolla runt lite för att se över dina alternativ. Du kan också hos de flesta firmor begära en kostnadsfri offert. Då kan du jämföra mellan olika städfirmor och få det mest prisvärda alternativet. Omdömen från andra är också något som kan vara bra att gå på när du ska välja din städfirma. Du ska helt enkelt välja en städfirma som du känner dig trygg med och som kan utföra det städjobb du är i behov av.

Anlita en trygg bilverkstad för nästa service eller reparation

Det är viktigt att ta sin bil till en bilverkstad med jämna mellanrum. Om det inte är något uppenbart fel på den så är det ändå viktigt att serva bilen så att den håller längre. Till exempel så är det väldigt viktigt att då och då byta ut olja och oljefilter. Kör man runt med ett gammalt och slitet oljefilter så kommer smuts och partiklar att ta sig igenom det och därmed är risken stor att motorn skadas och i värsta fall kan den haverera. Det är också viktigt att åtgärda uppenbara problem på bilen så fort man uppmärksammat dom. Om man fortsätter att köra runt med ett problem utan att rätta till det så kan det växa och bli ännu större, vilket kan leda till att man utsätter både sig själv och andra trafikanter för fara.

Ska man välja bilverkstad i Stockholm så är RF Bilservice ett mycket bra alternativ. RF Bilservice är en privatägd, AD-auktoriserad bilverkstad som drivs av yrkesverksamma som samtliga har minst 10 års erfarenhet i branschen. Med specialistkunskaper kring de vanligaste områdena inom bilservice erbjuds bilreparationer till konkurrenskraftiga priser i Stockholm. RF Bilservice har även en policy som ger kunder ett års garanti, för att man ska känna sig trygg och få en bekymmersfri service av bilen. Med ändrade EU-regler kan en auktoriserad verkstad inte längre knyta en bil och dess service till sig. Man är fri att välja var man vill serva bilen, utan att riskera garantier och andrahandsvärden. 

Några av tjänsterna som RF Bilservice erbjuder på sin bilverkstad i Stockholm är kamremsbyte, oljeservice och däckservice. De använder sig alltid av reservdelar av original kvalitet eller bättre samt modern och uppdaterad diagnosutrustning vid felsökning.  

Vårda bilen så håller den längre och man kan alltid vara säker på att den kan framföras så tryggt som möjligt på vägarna.

Förening för företagare

Med över 60.000 företagare från 250 lokalföreningar är Företagarna Syd ett nätverk att räkna med och dessutom en av de största företagarföreningarna i Sverige. Regionkontoret Företagarna syd i malmö är ett nav för lokalföreningarna som återfinns i såväl Skåne som Blekinge och driver många aktuella frågor för sina medlemmar samt en hel del evenemang och kunskapsmöjligheter. Var man än bor i regionen så finns det ett lokalkontor i närheten med goda underlag och aktiviteter för sina och regionens medlemmar att ta del av, antingen man vill engagera sig lokalt eller i hela regionen.

 

Vad gör en företagarförening?

Antingen man har ett stort, medel eller litet företag så kan det vara skönt att kunna utbyta erfarenheter och bygga nätverk. Det kan gälla den dagliga driften, den position man besitter eller kommande satsningar som man önskar diskutera och utbyta erfarenheter gällande. Företagarna Syd erbjuder sina medlemmar ett stort nätverk av andra företagare, förutom kunskap och praktisk hjälp, om det önskas. Medlemskvällar med intressanta föreläsare, mingel och nätverkande, kan vara inte bara en trevlig stund utan det som kan behövas för att komma vidare i sitt eget företagande.

 

 

Starta ett eget företag

Att nätverka och bygga kunskap är något alla inom Företagarna Syd kan ha nytta av. Men några som absolut kan ha största möjliga nyttan av ett medlemskap är alla ensamföretagare i regionen. Det kan vara tufft att starta och driva ett företag. Och där kan Företagarna Syd hjälpa med medlemssupport och råd gällande försäkringar och juridik. Eller genom sitt stora nätverk matcha medlemmar med andra som kan ge ett matnyttigt utbyte av erfarenheter och kunskap. Lokalt brukar det även anordnas en hel del medlemskvällar som kan vara av mindre format och endast innebära ett samtal, en föreläsning eller ett mingel eller fika. Som medlem i Företagarna Syd ska det vara enkelt att utbyta erfarenheter och kunskap. 

En naprapat arbetar med kroppen

Det finns få människor som aldrig känt smärta i en muskel eller kroppsdel. Ju äldre vi blir, desto fler problemområden får vi eftersom kroppen slits och det är ett verktyg vi använder dagligen. Har man ett stillasittande jobb vid en dator kan det visa sig i axlar och nacke. Om man istället har ett jobb där man står upp mycket, och eventuellt även lyfter saker, kan det visa sig i höfter, ben eller rygg. Man kan då behöva gå till någon som är specialist på hur muskler och leder i kroppen fungerar. Detta behövs för att ställa rätt diagnos och sedan få hjälp med smärtan. En sådan person är utbildad till naprapat.

 

 

Rör de områden som leder till smärtan

 

Ofta får patienten ligga på en speciell bänk medan naprapater arbetar med sina händer över kroppen. Det finns olika sätt att röra de ställen som smärtar för att de ska bli bra igen, och då brukar naprapaten massera och töja de muskler som gör ont, eller arbeta med ledmanipulation. Alla kan behöva gå till en naprapat, inte bara de som idrottar på elitnivå och utsätter sin kropp för extrema påfrestningar, utan även den som sitter på kontor kan behöva göra ett besök. Befinner man sig i Stockholm och har ont finns det en Naprapat Odenplan i centrala Stockholm.

 

Naprapatins historia

 

Naprapatin utvecklades ur kiropraktiken, som fungerar på ett liknande sätt. I Sverige krävs det att naprapaten har en utfärdad legitimation av Socialstyrelsen för att få inneha titeln. Yrket kom till Sverige från USA, ungefär kring 1960. I USA har det funnits sedan början på 1900-talet. Idag utförs ungefär 1,5 miljoner behandlingar av naprapater per år, i Sverige. Det räknas som en av de största yrkesgrupperna inom manuell medicin i Norden. Ordet naprapati betyder ”att korrigera orsak till lidande” och är en sammanslagning av grekiska och tjeckiska.