Abstrakt konst- kubismens tre epoker

18 september 2017
Matilda Olsson
Abstrakt konst- kubismens tre epoker

Kubismen gick igenom tre utvecklingsperioder. Den första kallas för ”fasettkubismen” (pågick 1907 – 1909), och var influerad av Cézanne. Formerna delades till ett fasettmönster, bildrummet kom närmare ytan, perspektivet blev förenklat och färgskalan blev nedtonad.

Den andra perioden var ”analytiska” eller ”hermetiska perioden” (mellan 1910 – 1912). Under den perioden blev formerna ännu mer abstrakta, så att det nästan var svårt att urskilja motivet. Färgerna bestod till större delen av grått och brunt, och i övrigt användes knappt några färger alls, och formerna blev mer tvådimensionella.

Vid den här tiden kom även collaget (år 1912) som senare kom att ha stort inflytande i den dadaistiska konsten. Namnet ”kubismen” var det konstnären Henri Matisse (född 31 december 1869, död 3 november 1954) som kom på. Det kom sig av ”Braques små kuber” efter hans förmåga att dela in sina föremål i olika former som till exempel kuber vilket var vanligt under den analytiska perioden av kubismen.

Den tredje perioden var ”syntetiska perioden” (1913 – 1914) och den utmärkte sig genom större färgytor och ett rikligare färgregister. Målarna klippte ut bitar av biljetter, tidningar och tobaksaskar och klistrade fast dem på en duk för att visa att man skulle betrakta måleriet som ett föremål i sig självt, det skulle inte spela någon roll vad det föreställde. Picassos tavla ”Violinen” (Violin, 1913) är målad helt i oljefärg, men för att ge rikare materialverkan har han imiterat trä och andra material, som är uppbyggda runt violinens delar.

Överlag har kubismen haft ett stort inflytande på abstrakt konst och har varit en viktig inspirationskälla för efterkommande konststilar. Inte minst Pablo Picassos abstrakta målningar har blivit kända världen över och inspirerat mängder av andra målare. Hans stil gick från att vara påverkad av jugendstil och impressionistiskt måleri, till att utvecklas vidare till ett mer melankoliskt måleri för att sedan skapa färgglada, kubistiska målningar där han inspirerats av de afrikanska skulpturerna. Allt detta ledde fram till hans unika, framgångsrika konststil.

Fler nyheter