Bergvärme i Västerås – Ett hållbart alternativ för uppvärmning

19 april 2023 Julia Zsiga

Bergvärme är en kostnadseffektiv och miljövänlig energilösning som blir alltmer populär bland privatpersoner i Västerås. I denna artikel utforskas fördelarna med bergvärme, hur det fungerar och varför det är ett smart val för hushåll i regionen.

Vad är bergvärme och hur fungerar det?

Bergvärme är en typ av geoenergi som utnyttjar jordens naturliga värme för att värma upp byggnader. Systemet består av en bergvärmepump som kopplas till ett borrhål i marken, där det cirkulerar en värmebärande vätska som samlar upp jordens värme. Värmen överförs sedan till värmepumpen, som höjer temperaturen och sprider den till husets värme- och varmvattensystem.

I Västerås är bergvärme särskilt lämpligt, eftersom berggrunden i regionen är stabil och har goda egenskaper för värmeöverföring. Dessutom är Västerås klimat kallt under vintern, vilket innebär att uppvärmningsbehovet är högt och bergvärme kan erbjuda en effektiv lösning.

image

Fördelarna med bergvärme i Västerås

Bergvärme erbjuder flera fördelar för privatpersoner i Västerås. Några av de viktigaste fördelarna inkluderar:

  1. Långsiktig kostnadsbesparing: Bergvärme har en hög investeringskostnad, men innebär låga driftskostnader över tid. Eftersom energikostnaderna förväntas stiga, kan bergvärme ge en långsiktig besparing för hushållen i Västerås.

  2. Miljövänligt: Bergvärme är en förnybar energikälla och bidrar till minskad användning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser. Detta gör bergvärme till ett klimatsmart val för boende i Västerås som vill minska sin klimatpåverkan.

  3. Lågt underhåll: Ett bergvärmesystem kräver litet underhåll och har en lång livslängd, ofta över 20 år. Det innebär färre bekymmer och lägre kostnader för reparationer och underhåll jämfört med andra uppvärmningssystem.

Stöd och incitament för att installera bergvärme

För att uppmuntra användningen av förnybara energikällor som bergvärme, finns det flera stöd och incitament för privatpersoner i Västerås och hela Sverige. Dessa inkluderar:

  1. ROT-avdrag: Privatpersoner kan dra av 50% av arbetskostnaden för installation av bergvärme genom ROT-avdraget. Detta gör investeringen i ett bergvärmesystem mer ekonomiskt attraktivt för hushållen.
  2. Grön el-certifikat: Genom att ansluta sitt bergvärmesystem till elnätet kan hushållen generera och sälja så kallade ”grön el-certifikat”. Detta ger en extra inkomstkälla och hjälper till att täcka kostnaden för installation och drift av systemet.
  3. Kommunala och regionala stöd: Vissa kommuner och regioner, inklusive Västerås, erbjuder ytterligare stöd och bidrag för installation av bergvärme. Dessa varierar mellan olika områden, så det är viktigt att kontrollera vilka stöd som finns tillgängliga i det lokala området.

Fler nyheter