Anlita en kunnig och erfaren advokat

det kan finnas många anledningar till att man behöver anlita en advokat. Det behöver inte bara vara när man fått ett problem utan det kan också vara klokt att anlita en advokat i förebyggande syfte. Det finns en mängd situationer då det kan vara bra att anlita en advokat. Till exempel kan man hamna i en tvist med sin tidigare make/maka som man ska separera ifrån. Kanske finns det barn med i bilden och man inte riktigt kan komma överens om vårdnaden. Kanske ska man flytta ihop med någon och vill att det ska finnas särskilda kontrakt om egendomar. Även när man ingår partnerskap med någon i form av ett företag kan det vara bra att skriva papper. Att göra det betyder inte att man inte litar på någon utan det är ett sätt att undvika framtida problem eller konflikter, ifall man i ett senare skede ska dela på sig och inte kommer överens till exempel. 

 

 

Om du är ute efter en advokat i Helsingborg finns advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson som har en lång erfarenhet inom arbetsrätt, affärsjuridik, familjerätt och immaterialrätt och de hjälper sina klienter vid såväl tvister som i förebyggande syfte. De har dessutom ett globalt kontaktnät av internationell, juridisk expertis och kan även hjälpa sina klienter på danska, norska, engelska, tyska och i viss omfattning även franska.

Det är viktigt att man hittar en advokat som man trivs med och som man känner förtroende för. För advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson är trohet och lojalitet mot klienten samt sekretess viktiga punkter gentemot klienten.Advokatfirmans klienter består till mestadels av små och medelstora företag men de har även företag som är börsnoterade samt stiftelser och föreningar. De har även privatperson som klienter.

De går också efter vad Sveriges Advokatsamfund rekommenderar när det kommer till arvodet, vilket betyder att arvodet ska vara skäligt utifrån omständigheterna och då tittar man bland annat på tidsåtgången. Firman finns inte bara i Helsingborg utan även i Viken och Båstad. 

 

Advokater med bred kunskap inom asylrätt

Asylrätt handlar om flyktingars rätt att få skydd och uppehälle i Sverige. Det finns många lagar och regler som avgör om man som asylsökande kan bli beviljad uppehållstillstånd och det är därför viktigt att man tar hjälp av någon som har kunskap inom området och kan föra ens talan. Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen eller alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler. Det som främst definierar en flykting är en person som känner sig hotat till livet i sitt hemland. Det kan vara till följd av krig eller att man känner sig förföljd på grund av till exempel sexuell läggning eller religion. Utöver det så finns det flera andra anledningar som gör att man kan klassas som flykting.

När det kommer till asylsökande barn så säger lagen att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och få sin röst hörd. Barns asylskäl ska prövas särskilt.

Behöver man hjälp att söka uppehållstillstånd eller något annat inom asylrätt i Göteborg kan man kontakta advokatfirman Ottosson & Pakas. Samtliga advokater hos Ottosson & Pakas arbetar på ett professionellt sätt med personligt bemötande. Ottosson & Pakas ser även till att man får hjälp på sitt egna språk så att alla uppgifter blir rätt redan från början. Det finns en trygghet i att få hjälp att förstå samt känna att man blir förstådd. De finns också till hands om ett beslut om avslag tagits och man anser att det är på fel grunder. Ottosson & Pakas har bred kunskap inom juridiska områden och arbetar alltid för att hjälpa till på bästa sätt.

Som asylsökande flykting kan man känna sig väldigt utsatt och osäker, då är det viktigt att anlita en advokatfirma som arbetar för ens sak och även finns där som medmänniska.