Anlita en kunnig och erfaren advokat

25 februari 2020 Jenny Olsson
Anlita en kunnig och erfaren advokat

det kan finnas många anledningar till att man behöver anlita en advokat. Det behöver inte bara vara när man fått ett problem utan det kan också vara klokt att anlita en advokat i förebyggande syfte. Det finns en mängd situationer då det kan vara bra att anlita en advokat. Till exempel kan man hamna i en tvist med sin tidigare make/maka som man ska separera ifrån. Kanske finns det barn med i bilden och man inte riktigt kan komma överens om vårdnaden. Kanske ska man flytta ihop med någon och vill att det ska finnas särskilda kontrakt om egendomar. Även när man ingår partnerskap med någon i form av ett företag kan det vara bra att skriva papper. Att göra det betyder inte att man inte litar på någon utan det är ett sätt att undvika framtida problem eller konflikter, ifall man i ett senare skede ska dela på sig och inte kommer överens till exempel. 

 

 

Om du är ute efter en advokat i Helsingborg finns advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson som har en lång erfarenhet inom arbetsrätt, affärsjuridik, familjerätt och immaterialrätt och de hjälper sina klienter vid såväl tvister som i förebyggande syfte. De har dessutom ett globalt kontaktnät av internationell, juridisk expertis och kan även hjälpa sina klienter på danska, norska, engelska, tyska och i viss omfattning även franska.

Det är viktigt att man hittar en advokat som man trivs med och som man känner förtroende för. För advokatfirmorna Wagenius & Gustafsson är trohet och lojalitet mot klienten samt sekretess viktiga punkter gentemot klienten.Advokatfirmans klienter består till mestadels av små och medelstora företag men de har även företag som är börsnoterade samt stiftelser och föreningar. De har även privatperson som klienter.

De går också efter vad Sveriges Advokatsamfund rekommenderar när det kommer till arvodet, vilket betyder att arvodet ska vara skäligt utifrån omständigheterna och då tittar man bland annat på tidsåtgången. Firman finns inte bara i Helsingborg utan även i Viken och Båstad. 

 

Fler nyheter