Ökad prestanda och hållbarhet

16 april 2020 jonas olsson
Ökad prestanda och hållbarhet

Bilservice i Hudiksvall, som hos https://www.abbilteknik.se/, är en trygghet för bilägaren när det gäller hållbarhet och funktion. Genom att följa serviceboken kan man känna sig säkrare på att färre oväntade skador ska uppstå, och att de i så fall håller en så låg kostnad som möjligt. Men att sköta bilservicen på sitt fordon innebär även att man håller högsta möjliga komfort och motorprestanda som går att uppnå. Lägger man dessutom till regelbunden biltvätt och rengöring av bilens interiör, så kan man ha ett långt och väl fungerande bilägande.

 

Vad man gör på en bilservice

Vid en bilservice ses i stort sett hela bilens viktigare delar över, såväl visuellt som med mätinstrument. Alla mätare, vätskor och lampor kontrolleras och fylls på eller byts ut vid behov. Man testar även däckens och bromsarnas skick, motorns prestanda och att allt som finns inuti bilen är helt och fungerande, som exempelvis bilbältena. Man kontrollerar även bilens rutor och att alla vindrutetorkare fungerar på ett korrekt vis. Listan på vad som kontrolleras är lång, och vad som utförs beror dels på behovet men även på hur långt bilen har gått. Miltalet avgör om det är en stor eller liten service som ska ske.

 

 

All kontroll och reparationer

Varje år sker en besiktning av bilen på bilprovningen och däremellan hamnar bilservice flytande, beroende på hur långt man kör. Men även om man sköter båda dessa kontroller, och utför alla reparationer som upptäcks vid kontrollerna, så är det ändå viktigt att man tar hand om sin bil däremellan. Om man plötsligt hör ett ovanligt missljud eller märker en ändring i bilens prestanda, så är det viktigt att man kontrollerar om en reparation behöver göras. Det är även viktigt att man då och då kontrollerar vätskornas mängd och skick, däckens djup och tryck och om något annat ser trasigt eller ovanligt ut. 

Fler nyheter