Projektledarutbildning ger framgångsrikt ledarskap

24 mars 2020 william eriksson
Projektledarutbildning ger framgångsrikt ledarskap

Arbetar du tillfälligt eller permanent som projektledare? Då är det en mycket god idé att komplettera din arbetslivserfarenhet och eventuella yrkesutbildning med en projektledarutbildning. Det finns många olika typer av utbildningar inom projektledning – allt från kompletta program till varianter av koncentrerade basutbildningar och olika påbyggnadskurser. De främsta arrangörerna av sådana utbildningar kan erbjuda ett brett och flexibelt urval av kurser, vilket gör att du som kund kan hitta ett upplägg som passar just dig. Wenell Management AB är ett exempel på en aktör som erbjuder såväl öppna kurser som skräddarsydda företagsinterna lösningar, anpassade efter den specifika organisationens behov.

 

Projektledarens arbetsuppgifter är mångbottnade

En projektledare har till uppgift att planera, styra, leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. I rollen ingår ansvar för helheten av de olika delarna i projektet, och mer konkret innebär detta ofta att rapportera till styrgrupp, leda projektgruppen och se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna. Att fastställda mål relaterade till tid, budgetramar och resultat verkligen uppnås är projektledarens jobb. En nyckelfaktor för att lyckas med detta är att vara framgångsrik när det kommer till att engagera och motivera sina medarbetare. De bästa projektledarutbildningarna på marknaden ger dig de rätta förutsättningarna för att lyckas med just detta.

 

 

Två huvudsakliga kompetensområden

Man brukar säga att projektledning består av två huvudsakliga kompetensområden. Dessa är metodkompetens och beteendekompetens. En bra Projektledarutbildning ger dig de verktyg du behöver för att behärska dessa områden och varvar teoretiska avsnitt med praktiska övningar på grupp- och individnivå. Efter slutförd utbildning har du förhoppningsvis kunskap, erfarenhet och självförtroende nog för att hantera alla de olika typer av situationer som kan uppstå inom ramen för ett projekt. I detta ingår till exempel att kunna sätta upp en realistisk projektplan, förankra en projektbeskrivning i en styrgrupp och att hantera eventuella konflikter.

Fler nyheter