Pumpar och regn i Borås 

28 juli 2021 patrick pettersson

På ett sätt är Borås en ganska deprimerande stad. Borås innehar nämligen förstaplatsen på listan bland Sveriges mest regniga städer. En inte alltför smickrande placering för textilstaden. Risken för översvämning borde därför vara stor i Borås. Det är ett rimligt antagande att de har placerat ut pumpar både här och var för att kunna pumpa bort stora vattenmassor som bildas efter allt regn. Pumpar är väldigt användbara på så vis. 

Men pumpar behövs i alla städer, oavsett hur mycket det regnar. De behövs för att staden helt enkelt ska kunna producera allt det som du som invånare förväntar dig ska produceras i stadens industrier.  

När man talar om pumpar i Borås ska man med andra ord inte bara koncentrera sig på så kallade “översvämningspumpar”. Man ska också ta med industripumpar som möjliggör transporter av vätskor i industrier. Som till exempel inom livsmedelsproduktion eller när man blandar och transporterar mejeriprodukter.  

Alla pumpar kan gå sönde 

Men en pump är naturligtvis inte bättre än sin senaste reparation. En pump kan alltid gå sönder. Det spelar ingen roll om det är en kolvpump eller en livsmedelspump. Eller för den delen en membranpump eller en impellerpump. 

Alla pumpar lever, som allt annat här i världen, på lånad tid. De kommer så småningom att behöva repareras eller bytas ut. Det är så livet fungerar. Men för boråsarna kan det åtminstone kännas tryggt att de har ordentlig pumpservice i stan. 

Det är det nämligen inte alla som har. Men i Borås vet man att man kan byta ut eller laga en pump när behovet uppstår. På så sätt vet alla som jobbar med vätskor i Borås att det aldrig behöver vara någon riktig fara. Det finns förutsättningar för att hålla industrin levande. En dålig pump behöver aldrig vara skäl för att pausa någon verksamhet. Varken pumpar eller regn. 

 

Fler nyheter