Säkerheten kommer först

04 mars 2020 william eriksson
Säkerheten kommer först

En populär fras att slänga sig med är att ”säkerheten kommer först”. Den känns kanske klyschig, tråkig och till och med provocerande för vissa. Men tyvärr är den rätt viktig, oavsett hur tråkig den är. Det gäller inte minst i trafiken där man egentligen utsätter sig för en viss risk bara man sätter sig bakom ratten i ett fordon. Det är otroligt viktigt att vi följer reglerna, respekterar vägskyltar och instruktioner och inte tar lagen i egna händer när vi beblandar oss på vägarna med andra trafikanter.

 

Skydd av och mot trafik

Ibland behöver man ordentligt visa upp för trafikanterna vad som är ”off limits” på vägarna. Det kan till exempel vara om man utför reparationsarbeten, vägunderhåll eller helt enkelt arbetar med någonting nära inpå en trafikerad väg som gör att biltrafiken behöver omledas. Att använda sig av skyddsbarriärer är ett exempel på en metod som används för att skydda underhållsområden och tvinga trafikanter och fotgängare att röra sig runt om det som spärrats av. Inte sällan består barriärerna av betong, vilket innebär att om en bil försöker ta sig igenom barriärerna så blir det tvärstopp. Och det finns ju alltsom oftast en anledning till varför man vill hålla bilar utanför, och det är att säkerheten kommer först.

 

 

Flera skäl att skydda sig

Det behöver inte nödvändigtvis vara av arbets- eller underhållsskäl som man använder sig av skyddsbarriärer eller avspärrningar. Det kan vara för att skydda gator, torg och människor från fordon överlag utan någon övrig avspärrning. Till exempel har man i satt upp nya Skyddsbarriärer i Stockholm efter det fasansfulla terrordådet på Drottninggatan 2017, när en person som körde en lastbil tog sig in med fordonet på gatan och dödade och skadade flera människor. Sådant kan man förebygga med hjälp av skyddsbarriärer, för att helt enkelt göra det omöjligt för bilar att ta sig in. 

Fler nyheter