Vad innebär bouppteckning?

04 mars 2020 william eriksson
Vad innebär bouppteckning?

En bouppteckning görs i samband med någons död. Det är en typ av skriftlig handling som som enligt våra lagar ska redovisa alla tillgångar och skulder i samband med någons död eller vid ett företags konkurs. Det ska stå klart och tydligt i bouppteckningen vem eller vilka det är som är arvingar till boet. Det är antingen efterarvingar eller testamentariska arvingar. När ska man upprätta en sådan här typ av handling? Senaste efter tre månader så bör ett sådant här dokument upprättas, detta efter att personen i fråga har avlidit. Detta papper ska sedan lämnas in till Skatteverket. 

 

Viktigt att utföra en bouppteckning

Om det skulle vara så att den som avlidit inte hade några särskilda tillgångar, att pengarna som fanns kvar bara räcker till begravning, så kan man istället lämna in bouppteckningen till kommunens socialnämnd. Det kallas då för dödsboanmälan istället för bouppteckning. Bouppteckningen är väldigt viktig i det syftet för att fastställa vilka det är som är arvtagare efter den som har avlidit, samt för att se över vilka tillgångar och egendomar som finns kvar efter den avlidne personen. Efter att bouppteckningen är gjord kan man sedan utföra en bodelning, där de som ska ärva får det de har rätt till. 

 

 

Förrätta bouppteckningen

Man får i stort sett välja vem som helst, som man vill ska utföra själva bouppteckningen, eller förrätta den, som det också kallas. Men det ska vara en trovärdig och kunnig person inom området som förrättar den. Ofta brukar det vara personer som arbetar inom begravningsbyråer eller en jurist som gör detta, då de har både trovärdighet och en rejäl dos kunskap av att göra just sådant. Hos https://www.juristenjeppsson.se/bouppteckning/ kan man få hjälp med bouppteckning i Sölvesborg till exempel. Dessa ska sedan anteckna i handlingen att allting gått rätt till och att arvet har delats upp enligt anvisningar.

Fler nyheter