Fall där lasersvetsning är överlägset

21 februari 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Fall där lasersvetsning är överlägset

Om du överväger svetsning för ditt projekt är det viktigt att förstå de unika fördelarna med lasersvetsning och när den är överlägsen andra sammanfogningsprocesser. Lasersvetsning har blivit ett allt vanligare sätt att sammanfoga material, delvis på grund av dess precision och värmekällans egenskaper. I det här blogginlägget kommer vi att dela upp fall där lasersvetsning ofta används samt diskutera hur den kan ge överlägsna resultat jämfört med traditionella sammanfogningsmetoder som båg- eller motståndspunktsvetsning. Vare sig du är en husägare som tar itu med ett hemförbättringsprojekt eller en ingenjör som söker noggrannhet i en komplicerad applikation – att förstå fördelarna med denna metod kan hjälpa dig i slutändan.

Lasersvetsning används oftast när man arbetar med tunna material, eftersom den ger en mycket högre precision än andra processer. Jämfört med traditionell bågsvetsning kan lasersvetsning utföras snabbt och mer exakt även på de tunnaste metallmaterialen. Den ökade noggrannhet som denna process ger möjliggör mindre efterarbete och förbättrade toleranser i maskinbearbetade delar, samt mer tillförlitliga svetsfogar. Den höga värmetillförseln och den lokala smältningen av materialet gör lasersvetsning till ett idealiskt val även för olika material – t.ex. aluminium mot rostfritt stål eller titan mot stål.

Lasersvetsning

Smalare och grundare värmepåverkan

En annan fördel med lasersvetsning är att den ger en mycket smalare och grundare värmepåverkad zon (HAZ) än andra svetsprocesser. Vid traditionell vanlig svetsning kan en intensiv värmekälla leda till att materialet runt svetsfogen förvrängs och blir sprött, vilket minskar dess styrka och gör det mer känsligt för korrosion. Vid lasersvetsning är det dock bara en liten del av materialet som påverkas av värmekällan, vilket innebär att HAZ-området är betydligt mindre och att det integriteten hos materialet utanför det smälta området bevaras.

Slutligen har lasersvetsning blivit alltmer populärt på grund av dess förmåga att ge en hög grad av repeterbarhet och konsistens.

Fler nyheter